IJsveiligheid

Bij vorst (temperaturen lager dan 0 graden Celsius) kan open water bevriezen. Veel mensen willen genieten van natuurijs, zodra daarvan sprake is. Denk dan altijd na over de risico’s en bereid je goed voor! Weet wat jij kunt doen als je door het ijs zakt en als een ander in het koude water terechtgekomen is. Reddingsbrigade Nederland geeft tips en adviezen!

Tips om veilig te genieten van natuurijs

 1. Stel je thuis op de hoogte van de gesteldheid van natuurijslocaties, bijvoorbeeld door de website van een gemeente, de website van een ijsvereniging of Schaatsen.nl te raadplegen.
 2. Kies alleen voor erkende, goedgekeurde en aangemerkte locaties, zoals natuurijsbaan, bevroren stukken opgespoten weiland. Betreed ander natuurijs (bijvoorbeeld bevroren sloten en plassen) nooit als er sneeuw op ligt en niet in het donker!
 3. Laat familie of een andere bekende weten naar welke natuurijslocatie je gaat.
 4. Neem reddingsmiddelen mee. Met ijsprikkers kun je jezelf uit een wak trekken. Met een reddingsklos of een touw kun je anderen bereiken die door het ijs zijn gezakt. Een fluitje is handig om in geval van nood mensen op afstand erop te attenderen dat je hulp nodig hebt.
 5. Neem een waterdicht verpakte mobiele telefoon mee.
 6. Neem eventueel reservekleding mee; na een incident zeer welkom.
 7. Ga nooit alleen natuurijs op.
 8. Volg de aanwijzingen van betrokkenen op; zoals van een gemeente, een ijsvereniging en vrijwilligers.
 9. Let op waarschuwingen voor (wind)wakken en bijten. Wees alert bij kleurveranderingen; die kunnen duiden op zwakke plekken in het ijs.
 10. Let op bij bruggen, riet, waterplanten en overhangende takken; het ijs is daar meestal niet van de beste kwaliteit en er kan een grotere kans bestaan dat je erdoor zakt.

Extra tip! Lees op Schaatsen.nl de ‘Twintig gouden regels voor schaatsen op natuurijs‘.

Wat moet je doen als je door het ijs bent gezakt?

 • Probeer rustig te blijven.
 • Breek het ijs af, als dat kan, totdat het steviger wordt of tot aan de kant.
 • Probeer zijwaarts of ruggelings uit het wak te komen door je met de voeten af te zetten tegen een ijsrand, en vervolgens op het ijs te rollen.
 • Gebruik je handen of ijsprikkers om je uit het wak te trekken, om vervolgens op je buik weg te kruipen en ervan weg te rollen.
 • Ga pas staan als je zeker weet dat het ijs stevig genoeg is.
 • Zwem, als je onder het ijs terechtgekomen bent, op de rug en zoek naar de donkere plek (het wak of de bijt) dan wel een afwijkende (vaak zwakkere) plek in het ijs. Zet in het laatste geval met de handen en voeten af tegen de onderkant van het ijs en probeer daarbij met de voeten een gat in het ijs te trappen.

Wat moet je doen als een ander door het ijs is gezakt en zelf niet meer uit het koude water kan komen?

 • Bel 112 aIs er sprake is van een noodsituatie! Ook als het niet lukt het slachtoffer uit het water te halen.
 • Let op de eigen veiligheid! Ga niet zelf het ijs op richting het slachtoffer. Je loopt dan het risico zelf in het koude water terecht te komen.
 • Maak, indien mogelijk, direct contact met het slachtoffer door iets (bijvoorbeeld een reddingsklos, touw, tak of kledingstuk) toe te werpen en hem of haar daarmee uit het water te trekken.
 • Eenmal op de kant, help het slachtoffer dan naar en in een warmere omgeving.